Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Het is van groot belang dat de klant zekerheid heeft over de geleverde kwaliteit en het voldoen aan haar wensen en verwachtingen. Door het invoeren en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt continue verbetering bewerkstelligd. Dit wordt o.a. gedaan door:

  • met klanten in overleg te gaan over de te leveren producten en diensten
  • met de leveranciers in overleg te gaan over de door hun te leveren producten en/of diensten
  • te voldoen aan geldende wet- en regelgeving
  • het realiseren van een hoog kwaliteitsbewustzijn bij iedere medewerker
  • motiveren van medewerkers, waarbij inspraak en betrokkenheid bij verbeterprojecten wordt gestimuleerd
  • het optimaliseren van de bedrijfsprocessen
  • het up-to-date houden van de actuele kennis van de laatste ontwikkelingen in de branche
  • op een verantwoorde wijze omgaan met grond-, hulp- en afvalstoffen
  • het formuleren en realiseren van verbeterdoelen en verbetermaatregelen

Certificaat ISO 9001:2015

Klik hier voor het certificaat in Nederlands.

Klik hier voor het certificaat in Engels.

Klik hier voor het certificaat in Duits.