Visie

Veritex is een welkome aanvulling in de markt van gecoate producten doordat wij ons zodanig verplaatsen in de belevingswereld van de klant dat wij tot passende oplossingen komen. Om op creatieve wijze invulling te kunnen geven aan de wensen van onze klanten durven wij hierbij af te wijken van het gebruikelijke. Onze oplossingen zijn gericht op langdurige samenwerkingsverbanden.

We hebben hierbij het volste vertrouwen dat we de voordelen van onze compacte organisatie succesvol in kunnen zetten als onze kerncompetenties. Onze kerncompetenties, die van doorslaggevende aard zijn in de keuze voor Veritex, zijn onze betrouwbaarheid, korte levertijden, inlevingsvermogen, flexibiliteit, communicatie en consistentie van productkwaliteit.

Missie

Als nichespeler in de markt van gecoate producten, waar massaproducten de boventoon voeren, richt Veritex zich op de productie van klantspecifieke totaaloplossingen.

Onder gecoate producten verstaan wij producten vervaardigd middels een continue strijkprocedé, met of zonder textiel. Bekende voorbeelden van onze producten zijn kunstleer en zeildoeken. We onderscheiden ons hierbij door de klant totale vrijheid te bieden binnen onze mogelijkheden. Klantspecifieke oplossingen in product, service en prijs zijn derhalve meer regel dan uitzondering. Veritex wendt al haar ervaring en expertise van producten en toepassingsgebieden aan om de klant in de zoektocht naar de ideale balans in het productontwerp voor de betreffende toepassing te ondersteunen. De ideale balans wordt gezocht tussen producteigenschappen, service en prijs. Het doel van deze ideale balans is om de klant in staat te stellen haar klanttevredenheid te optimaliseren en zodoende competitief te zijn in de markt van het toepassingsgebied van het betreffende product. Veritex communiceert op eerlijke, open en transparante wijze met een persoonlijke benadering. De veiligheid van onze gedreven en loyale medewerkers en het milieu hebben onze hoogste prioriteit.